Disclaimer


Voorwaarden

Van zodra u als lezer gebruikt maakt van de informatie op deze website, gaat u tevens akkoord met wat volgt op deze pagina. Wij behouden ons het recht deze pagina op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

Wij zijn verantwoordelijk voor de teksten op deze website. Aan de gegevens op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Wij streven er naar om u juiste en moderne informatie voor te schotelen. Nochtans kunnen we u niet garanderen dat alle informatie op deze website steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook in geen enkel geval enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij letsel, of schade voortvloeiende uit of als gevolg van het gebruik van informatie uit onze website.

Wij stellen duidelijk dat wij geen arts zijn en daarom ook geen medisch advies geven. Wij zijn patient met een te hoge LDL cholesterol en schrijven dan ook vanuit het standpunt van de patient.

Links naar andere websites

Wij verwijzen soms naar andere websites waar u meer informatie kan vinden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud op die websites en wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor letsel of schade die voortvloeit uit de informatie op die websites.

Uw persoonlijke gegevens

Alle gegevens die herleidbaar zijn tot personen in emails naar of reacties op onze website worden met de grootst mogelijke geheimhouding behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden ter inzage gegeven, en ook niet aan derden verkocht. Voor meer informatie hoe wij uw privacy discreet behandelen, leest u verder op ons privacy beleid.

Laat Weten Wat Jij ervan Vindt!

*