Mogelijke gevolgen van een te hoge LDL cholesterol

Een te hoge LDL cholesterol draagt bij tot vernauwen en dichtslibben van bloedvaten en verhoogt de kans op een embolie die ergens anders in het lichaam een bloedvaten levensgevaarlijk kan afsluiten.

Eerst herhalen dat we wel degelijk cholesterol nodig hebben: het is een noodzakelijke component in het membraan van cellen, het is nodig voor het aanmaken van bepaalde hormonen, van vetoplosbare vitaminen en galzuren.

Je zal al wel eens gelezen hebben dat een gezonde, sportieve jonge man of vrouw plots sterft van een hartaanval. Dat komt omdat je van buiten moeilijk kan zien wat er van binnen in je bloedvaten gebeurd.

Gezonde bloedvaten zijn glad en alles wat in gezond bloed zit stroom er mooi langs. Problemen onstaan wanneer je bloeddruk te hoog wordt of wanneer er extra stoffen in je bloed gaan circuleren zoals nicotinedeeltjes bij rokers, extra glucose bij diabeten of extra LDL bij zwaarlijvige personen stoffen.

Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat de binnenwanden van de bloedvaten beschadigd worden. Je lichaam reageert onmiddellijk door met bloedplaatjes de beschadigde en al dan niet reeds ontstoken wanden weer te herstellen. Hierdoor daalt echter de gladheid van de wand en beginnen LDL cholesterol aan de beschadigde wand te kleven of mee n de wand gaan opgenomen worden. Hier kan dan weer meer LDL en vooral ook kalk aan gaan kleven, waardoor de aders gaan vernauwen (atherosclerose of slagaderverkalking).

Het extra gevaar is dat een stukje van deze wand kan loskomen of volledig afbreken:

  • Komt het deeltje gedeeltelijk los, dan gaat bloed stollen om zo het scheurtje weer te dichten. Het gestolde bloed of trombose gaat de ader vernauwen of volledig afsluiten, wat in de slagaders kan leiden tot beroerte en hartinfarct.
  • Komt het deeltje volledig los (embolie), dan gaat het verder stromen in de bloedvaten totdat het blijft steken in een te dun bloedvat. Alles wat achter dit bloedvat ligt, krijgt geen vers bloed meer toegevoerd, dus ook geen verse zuurstof en sterft af. Gebeurt dit in de dunne bloedvaten van de hersenen, dan spreekt men van een herseninfarct, in de longen noemt het een longembolie.

Ik ben me ervan bewust dat uw arts u beter kan inlichten, maar u hebt alvast een idee van wat er kan gebeuren als uw LDL te hoog is. Bovenstaande uitleg beantwoord vooral de vraag waarom rokers, diabeten en zwaarlijvige personen meer vatbaar zijn voor hart en bloedvaatziekten.

Pijn

Pijn is de eerste duidelijke alarmbel dat er een serieuze vernauwing in de bloedvaten bestaat of dat een bloedvat volledig is afgesloten. De pijn treed op daar waar geen of niet genoeg vers bloed stroomt.

Typische tijdelijke pijnen doen zich voor in je benen tijdens het lopen of fietsen: je voelt een spierkramp, hebt het gevoel dat je niet meer verder kan. De pijn gaat echter na een paar minuten rusten weer helemaal over. De pijn kan ook ‘s nachts optreden als de bloeddruk in je benen tijdens het slapen verlaagt en er door de lage druk te weinig bloed door de vernauwde ader gaat vloeien.

Tijdelijke pijnen in de borststreek treden bij een vernauwing vooral op als het hart zich extra moet inspannen zoals bij sporten, het nuttigen van een te zware maaltijd of het stappen van een warme naar een koude omgeving.

Een tijdelijk afgesloten bloedvat in de hersenen kan pijn en de neveneffecten van korte duur (20 minuten tot 24 uur) veroorzaken. Dit laatste is een zogenaamde TIA attack (Transcient Ischemic Attack) en alhoewel van voorbijgaande aard, is het zonder verdere behandeling normaal gezien een voorbode van een volgende, blijvend herseninfarct. Gelieve bij tijdelijke pijnen steeds onmiddellijk uw arts te raadplegen.


Doe geen zelfdiagnose na het lezen van bovenstaande mogelijke gevolgen van een te hoge LDL. Hebt u bovenstaande pijnen of andere verschijnselen, vraag dan onmiddellijk uw arts om raad en meer inlichtingen.

Onder het motto: voorkomen is beter dan genezen, is het nuttig uw LDL waarden zodanig laag te houden, afhankelijk van uw andere risicofactoren, zodat u de kans verkleint dat een van bovenstaande gevolgen zich gaat voordoen. Van zodra de gevolgen accuut zichtbaar zijn, is niet het internet, maar wel uw arts de aangewezen persoon om u verder te begeleiden.

Laat Weten Wat Jij ervan Vindt!

*